Begine Smidte

Smederij in Workum

Vrienden


LOADING

Vrienden

Wanneer u onze smederij een warm hart toedraagt kunt u ons steunen. Wij bieden u de mogelijkheid om Vriend te worden van Stchting 'De Begine Smidte' U kunt dat doen door € 55 per jaar (voor een minimum van 3 jaar) te storten op bankrekeningnummer IBAN NL79 RABO 0333 5273 13 t.n.v. Stichting 'De Begine Smidte' te Workum.
In de smederij kunt u een zgn. antwoordstrookje krijgen om e.e.a. vast te leggen.
Stacks Image 230

Leuk smids liedje

'Een smidje in zijn smidse'

Een smidje in zijn smidse
Die zong de hele dag.
Zijn stemme klonk zo helder
Bij iedere hamerslag.
Hij zong zo blij van tokke, tokke, tok
Hij zong zo vrij van kloppe, kloppe klop.
Het klonk zo lustig dan,
Het liedje van de zwarte man.

Een meisje op haar kamer,
Dat had het lied gehoord.
Haar hartje ging aan t’ jagen
Bij smidjes aardig woord.
Het ging zo snel van tokke, tokke, tok,
Het ging zo fel van kloppe, kloppe, klop.
Het sloeg zo teder dan,
Bij ’t liedje van de zwarte man.

‘Och smidje van hierover,
Leer mij dat schone lied.’
‘Lief meisje, ‘k zal ’t u leren,
Als gij mij geerne ziet.
Kom zing met mij van tokke, tokke, tok
Kom , zing met mij van kloppe, kloppe, klop.
We zingen samen dan
Het liedje van de zwarte man.’

Het meisje werd zijn vrouwtje
En hij haar ‘beste man’.
En kleine kleuters kwamen,
Die zongen blij van tokke, tokke, tok
Ze zongen vrij van kloppe, kloppe, klop.

Nog een

'Smidje, wat hamer je er lustig op toe'

Smidje, wat hamer je er lustig op toe!
Smidje vertel me eens, word je niet moe?
Word je niet doof van dat kloppen en slaan?
Moet je voor ’t aambeeld zo’n hele dag staan?

Trekken en blazen, bij ’t gloeiende vuur,
Smidje, verdien je je boterham niet zuur?
Hamer op, hamer neer, een twee drie vier!
Vonken en vlammen, het scheelt je geen zier!

Nee kameraadje, mijn armen zijn sterk,
‘k Zing vaak een liedje bij ’t moeilijkste werk.
‘k Denk er ook bij en ’t is goed dat je ’t weet:
IJzer, wil ’t goed zijn, moet gloeiend gesmeed.